Gelieve bij afwezigheid, de school te verwittigen.

Leerplichtigen kinderen brengen bij afwezigheid wegens ziekte een briefje mee van de ouders.

Normaal kan je 4 keer per jaar een briefje invullen zonder doktersattest als je kind niet meer dan 3 dagen na elkaar ziek is. Opgelet! Als je kind ziek is van vrijdag tot en met maandag, zijn dat 4 dagen, het weekend telt mee. Dan is er dus een doktersattest vereist.

Mag ik vragen om uw medewerking?

Alvast bedankt