Menukaart voor de kleuters:

Een warme school op smaak gebracht met geborgenheid,
overgoten met een sausje van huiselijke gezelligheid in comfortabele,
ruime klassen.
Kleuterspeeltuin.

Een duo van openheid en aanspreekbaarheid binnen het team.
Juffen met een hart voor kleuters en een zalfje van bezorgdheid.

Huisgemaakt onderwijs op maat van elk kind
met individuele aandacht en begeleiding van alle kleuters
waarbij het tempo van elk kind wordt gerespecteerd.
Een trio van ontdekken, ontwikkelen en ontplooien van
talenten in een uitdagend milieu.

Respectvol omgaan gemengd met waarden en normen,
op een bedje van samenhorigheid.
Een vleugje verbondenheid met de parochie.

Individueel kijkmoment voor nieuwe instappers,
oudercontacten en infoavonden.
Persoonlijk contact, heen- en weerschriftje en schoolnieuws.
Uitstapjes, culturele activiteiten en ouderparticipatie.
Grootouderfeest, schoolfeest, …
Fruitsapreceptie met diploma’s einde kleuterschool.

Leren fietsen op grootmoeders wijze.

De lagere school à la carte

Intro

Een open school met uitnodigende klassen als tweede thuis voor de leerlingen. Eén klik op het touchscreen tovert onmiddellijk de hele wereld op het scherm. Onder onze vleugels ook een computerklas, turnzaal, open tuin, ruime speelplaatsen, meetklas en een refter met heerlijke soep voor bij de boterham.

Smaakbrengertje

Ons schoolleventje speelt zich ook buiten de schoolmuren af: zwemmen, toneel- en muziekvoorstellingen, sportactiviteiten, meerdaagse kasteel- en bosklassen, leeruitstappen, fiets- en voetgangersproeven, bezoek aan secundaire scholen, …

Fijnproever

Als ouder ben je perfect op de hoogte: infoavonden bij de aanvang van elk schooljaar, oudercontacten, agendagebruik, infoborden bij de schoolingangen, mededelingen per brief, website, indien nodig gesprekken met CLB, zorgjuf en directie, informele babbeltjes bij school- en grootouderfeesten of kerstmarkt, kortom: openheid en aanspreekbaarheid binnen het hele team.

Hoofdvogel

Je kind ontplooit zich optimaal met hoofd, hart en handen mede door een muzische aanpak. Interesses, creativiteit en zelfstandigheid worden met stimulerende prikkels ontwikkeld. Differentiatie, trajectonderwijs en klasoverschrijdende samenkomsten worden ingebouwd. Een uitgewerkt zorgbeleid biedt alle kansen. Projecten, jaarthema’s en klasdoorbrekende activiteiten zorgen voor een warm samenhorigheidsgevoel met respect voor ieders eigenheid.

Toetje

Een geëngageerde ouderraad ondersteunt loyaal de schoolwerking en profileert zich als onmisbare schoolpartner. Ook de gemeente en de parochie dragen de school een warm hart toe met aanvullende initiatieven.

Afsluiter

De Sint-Amelbergaschool – kortom SAS – heet jullie hartelijk welkom!

Gezonde bijgerechten voor iedereen

  1. Bewegen

Bewegen is goed voor de hersenen!
Kinderen bewegen vandaag steeds minder vaak spontaan. Daardoor kunnen ze een motorische achterstand oplopen: ze kruipen later of helemaal niet, hebben problemen met hun fijne motoriek… Weinig mensen beseffen dat een motorische achterstand een kind ook op latere leeftijd parten kan spelen. Zo kan een kind moeite hebben met schrijven, waardoor hij of zij op school een achterstand dreigt op te lopen. 
In samenwerking met Bodymap ( een organisatie die iedereen sensibiliseert over het belang van spelen en bewegen voor de ontwikkeling van kinderen) proberen we hier iets aan te doen door bewegingshoeken te voorzien in alle kleuterklassen, regelmatige bewegingsmomenten te voorzien in de lagere school en veel aandacht te besteden aan sport en spel op de speelplaatsen.
Van spelen kan je wel eens vuil worden, dat hoort er bij. Hou dus rekening met de kledingkeuze voor je kind. Makkelijke kleding is altijd fijn!

2. Gezonde voeding

In samenwerking met het CLB proberen we mee te werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Op onze school horen geen frisdranken en geen snoep.
Als tussendoortje drinken we water. Water is altijd gratis beschikbaar in de klas en in de refter. Veel water drinken is immers belangrijk. Verder eten we een stukje fruit als tussendoortje. Droge koeken kunnen enkel op woensdag.
In de refter is er een vrijblijvend aanbod van soep, melk en fruitsap.

3. Milieu op school ( MOS)

Samen met Sandra Van de Velde ( MOS-ambtenaar), willen we ook ons steentje bijdragen voor het milieu. Afval sorteren en afval beperken hoort daar zeker bij. We vragen om brood- en fruitdoosjes te gebruiken. Aluminiumfolie of plastiekfolie voor boterhammen is niet toegelaten.
We leren de kinderen omgaan met alles wat groeit en bloeit: vierkante metertuintjes, koken met eigen groenten, respect voor de natuur, zwerfvuilacties horen bij het lessenpakket.
Aan de ingang van de school komt een milieuhoekje zodat de ouders kunnen volgen wat wij belangrijk vinden voor het milieu en welke acties er doorgaan op school.

4. Verkeer

In samenwerking met VSV en de dienst mobiliteit van de gemeente en de verkeerspolitie werken we aan verkeersveiligheid in en rondom de school. Een uitgebreid fietspark met loopfietsjes, driewielers en eerste fietsjes staat ter beschikking van de kleuters. Zij oefenen regelmatig in de veilige tuinomgeving in de school. De verkeersveiligheid van de leerlingen wordt bevorderd door acties i.v.m. de zichtbaarheid op straat d.m.v. fluohesjes, fietshelmen, reflecterend materiaal e.d. In het 4e leerjaar wordt een voetgangersexamen afgenomen en in het 6e leerjaar een fietsexamen. De leerlingen leggen daarbij afzonderlijk een parcours af doorheen Temse – uiteraard met de nodige voorbereiding en met begeleiding van ouders, politiemensen en leerkrachten die het parcours bemannen. In het 5e leerjaar doen we met heel Vlaanderen mee aan een online theoretische verkeerstoets.
We proberen de schoolomgeving ook autoluw te houden door het begeleiden van de leerlingen in rijen richting Markt, Scheldestraat en Gasthuisstraat. Voor het ophalen van kleuters hebben een schoolparking.