Mevrouw Ingeborg Boel Mevrouw Caroline Beldé

Beste ouders,

Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van je kind op onze school een beroep doet.

Directie en leerkrachten zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die je kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien.

Wij hopen goed met je te kunnen samenwerken en willen je nu reeds danken voor het vertrouwen dat je in onze school stelt.

Als ouders draag je de eerste verantwoordelijkheid  voor de opvoeding en het onderwijs van je kinderen.

Wij hopen dan ook dat je je kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken ervan na te leven.

Als school willen we ons volledig inzetten voor je kind. Terecht verwacht je van ons degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.

 

Dag kleutertje - leerling,                                                   

Hartelijk welkom!                                          

 

Jullie zullen een leerrijke en fijne tijd beleven in onze school.

Alle juffen en meesters zullen hun uiterste best doen

En we rekenen er uiteraard ook op dat jullie een steentje bijdragen.

Indien je vragen of problemen hebt,

Kan je steeds bij hen of de directie terecht.