De ouderraad van Basisschool Sint-Amelberga staat voor een groep enthousiaste ouders die graag een steentje willen bijdragen aan de werking van de school. We steken dan ook zowat maandelijks de koppen bij elkaar om onze werking te evalueren, praktische afspraken te maken, de violen gelijk te stemmen, nieuwe activiteiten te plannen, enz...

Gespreid over het hele schooljaar, organiseren we een pak activiteiten of ondersteunen we een activiteit die de school organiseert. Zelf kunnen we ook altijd rekenen op de hulp van de school (zowel directie en leerkrachten als onderhoudspersoneel).

- Voorzitter Mevr. Ellen Van Goorebeeck - Mevr. Sarah Van Opstal
- Secretaris Mevr. Griet De Nert
- Penningmeester Mevr. Jas De Wilde