Zorg dragen voor….

Dat doen we – en graag ! -  door rekening te houden met de mogelijkheden, talenten en noden van jouw kind. We willen graag dat jouw kind zich goed voelt op onze school ! We differentiëren waar nodig in leerstofaanbod, tempo, hoeveelheid. We houden rekening met hoofd (kennis), hart (socio- emotionele) en handen (doen!)

Een brede basiszorg gaat uit naar alle leerlingen! De klasjuf/meester zorgt ervoor dat alle leerlingen de tijd, aandacht, uitleg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben en reiken hen daarvoor soms ook extra hulpmiddelen en/of maatregelen aan.

De zorgleerkrachten zetten zich mee in klasintern : instructie herhalen, oefeningen concretiseren met materiaal, mee begeleiden bij opdrachten en taakjes, remediëren tijdens en na de oefeningen, … Ook klasextern wordt gewerkt : lesinstructie herhalen, inhaalwerk, extra uitleg en inoefening in een klein groepje, concreet werken op een iets lager tempo, remediëring na een toets, leesgroepje, …

Onze focus ligt vooral op de eerste graad (eerste en tweede leerjaar), omdat een goede basis zeer belangrijk is voor de verdere schoolloopbaan van jouw kind !  Maar ook de leerlingen uit de andere leerjaren blijven zeker niet in de kou staan en kunnen ook beroepen op de zorgen van ons zorgteam!

Indien de klasinterne en -externe zorgen nog ontoereikend lijken, wordt samen met de zorgcoördinator, klasleerkracht, zorgleerkracht(en) en ouders besproken waar en hoe we jouw kind verder kunnen helpen. Een handelingsplan wordt opgesteld en het CLB kan ingeschakeld worden. Een MDO zal dan gepland worden. Ook met logopedisten, kinésisten en andere externe hulpverleners heeft onze school een goede samenwerking.

Communicatie met en inbreng van de ouders nemen een belangrijke plaats in bij onze zorgwerking. Het gaat tenslotte om JOUW kind !

 

Zorgcoördinator kleuterschool

Juf Ilse

 

Zorgjuf

Juf Katrijn

 

Zorgjuf

Juf Marie 

 

Zorgcoördinator lagere school

Juf Mireille 

Zorgjuf eerste, tweede leerjaar

Juf Marleen

 

 

Zorgjuf derde, vierde leerjaar

Juf Christine 

 

Zorgmeester vijfde, zesde leerjaar

Meester Maarten