Door de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om online te shoppen. Maar door online te shoppen, kan je ook ons steunen. Zoek je favoriete winkel op in de zoekbalk, shop naar hartenlust en steun zo onze ouderraad. Let op, je betaalt niks extra om ons te steunen.

Wees voorzichtig, zorg voor elkaar en steun onze ouderraad .

Met dank, SAS Ouderraad.

Klik op onderstaande link: